E-MAIL PROCLAIMER

Kanefas streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer.

Alle informatie die u ons via e-mail verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt gegeven.

De inhoud van uw e-mail wordt met uiterste discretie verwerkt binnen het bedrijf en haar medewerkers.

Als u een e-mail heeft ontvangen die niet voor u is bestemd verontschuldigen wij ons voor het eventuele ongemak die u hiervan zou kunnen ondervinden. Wij stellen het bijzonder op prijs mocht u ons op de hoogte brengen van de foutieve e-mail zodat wij onze vergissing kunnen rechtzetten. U kan dit doen door de afzender te contacteren via e-mail of telefoon. Verder vragen wij u vriendelijk om de betreffende e-mail niet verspreiden en de eventuele bijlagen niet te openen of te downloaden.

WEBSITE PROCLAIMER

Kanefas is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.

Heeft u tips, vragen of klachten? Neem dan gelieve contact met ons op via:


info@kanefas.com | +32 (0)89 39 15 69


Uw tips zijn steeds welkom en we beantwoorden graag zo snel als mogelijk uw vragen of klachten. Ook voor vragen i.v.m. intellectuele eigendom kan u bij ons terecht. Tip: lees onze algemene voorwaarden (te vinden onderaan de website, e-mails en in de galerie).


Bedankt!


Filip Thijs & het Kanefas team